MAHARASHTRA SOCIETIES WELFARE ASSOCIATION

A-2/302, Laram Centre, Opp Platform No.6, Andheri (W), Mumbai – 400 058.

(022) 42551414/24

MAHARASHTRA SOCIETIES WELFARE ASSOCIATION

A-2/302, Laram Centre, Opp Platform No.6, Andheri (W), Mumbai – 400 058.

Enquiry Form

महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन आणि विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी, स्थावर संपदा एजंटांची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेतस्थळावर त्याचे प्रकटन), नियम, २०१७ (RERA BS 02)

Publicationमहाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनियमन आणि विकास) (स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी, स्थावर संपदा एजंटांची नोंदणी, व्याजदर आणि संकेतस्थळावर त्याचे प्रकटन), नियम, २०१७ (RERA BS 02)